فرآیند تولید

با استفاده از ورقهای گالوانیزه درجه 1در ضخامت های مورد نیاز خط نواربری واحد تامین کننده نوارهای مورد نیاز جهت تغذیه خطوط تولید میباشد. کویلهای خریداری شده عمدا با عرضهای 1000و1250میلی متر بوده وجهت تبدیل انها به عرضهای مورد نیاز برای محصولات رابیتس به عرضهای دلخواه به صورت تسمه های باریکتر نواربری میشود این عملیات به دلیل حساسیت در عرض نوارهای مورد نیاز به محاسبات دقیق نیاز دارد وزن هر یک از حلقه های رول قبل از نواربری بین 6الی 12تن میباشد .وبا عبور از تیغه های برش به حلقه های باریکتر تبدیل میگردد این نوارتوسط جرثقیل به روی واگن منتقل شده وبه ابتدای خطوط تولید ارسال میگردد

بستن منو
گفتگو آنلاین
ارسال در واتساپ
×
×

سبد خرید